Дозвіл фахівця туристичного супроводу

Інформаційна картка

1. Найменування органу, який видає дозвіл на право здійснення туристичного супроводу Львівська обласна державна адміністрація Управління туризму та курортів Відділ туризму
2. Місцезнаходження органу Адреса м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 106
3. Інформація щодо графіку роботи органу Прийом та видача документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється:

понеділок – четвер з 9:00 до 18:00

пятниця з 9:00 до 17:00
(обідня перерва з 13:00 до 14:00)

4. Реквізити відповідальних осіб відповідальних за видачу дозволу на право здійснення туристичного супроводу: ПІБ та номери контактних тел/факс

Гамкало Наталія Володимирівна –тел. 032/261- 30 – 78;

Гель Ярина Валеріївна – тел. 032/261- 30 – 55;

5. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру 1. Закон України «Про туризм»;

2. Наказ Державної туристичної адміністрації від 24.09.2004 N 83 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу»;

3. Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 31.01.2005 року № 30 «Про акредитаційну комісію з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу»

6. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт) Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 31.01.2005 року № 30 «Про акредитаційну комісію з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу»
7. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 1. Заяву встановленого зразка у друкованому вигляді (у додатку);

2. 2 фотокартки;

-документи завірені в установленому порядку:

3. паспортні дані;

4. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5. копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта;

6. копію документа про закінчення спеціальних фахових установ;

7.копію посвідчення екскурсовода\гіда-перекладача або іншого фахівця туристичного супроводу (старого зразка) у разі його наявності;

8. копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації;

9. копію трудової книжки;

10. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (якщо екскурсовод /гід-перекладач самостійно надає екскурсійні послуги або інший фахівець туристичного супроводу – послуги туристичного супроводу як суб’єкт підприємницької діяльності);

11. акредитаційна карта встановленого зразка заповнюється і подається акредитацій ній комісії претендентом на отримання Дозволу в разі його бажання бути внесеним до реєстру фахівців туристичного супроводу України (у додатку);

12. Документи подавати у папці скоро-зшивачі.

8. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Послуга безкоштовна
9. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Акредитаційна комісія розглядає подані претендентом документи на черговому засідані акредитаційної комісії протягом 10 днів з моменту прийняття рішення акредитаційною комісією претендент особисто або через уповноважений ним орган чи особу отримує: посвідчення про надання Дозволу встановленого зразка або мотивовану відмову у видачі Дозволу в письмовій формі;нагрудний знак (бедж) установленого зразка.
10. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру Підстави для відмови видачі Дозволу претенденту:У разі, якщо заявником надані документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства, акредитаційна комісія повертає їх претенденту в десятиденний строк від дня надходження з мотивованою письмовою відмовою у видачі Дозволу. Підставою перенесення рішення про видачу Дозволу є невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам.
11. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Строк дії дозволу три роки
12. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру В т.ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться
13. Примітки Рішення про видачу Дозволу приймає Акредитаційна комісія з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу. З метою підтвердження та відповідності кваліфікаційним вимогам фахівця туристичного супроводу претенденти на отримання дозволу запрошуються на співбесіду.

Додатки:

Заява про видачу дозволу на право здійснення туристичного супроводу

Акредитаційна картка