Управління туризму ЛОДА

Управління туризму та курортів

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада П.І.Б Контакти

1

Заступник начальника головного управління-начальник управління туризму та курортів

Гамкало Наталія Володимирівна

тел. /факс (032) 2613078,

тел. (032) 2613055,

e-mail: urtik@loda.gov.ua

Відділ туризму та промоції

2

Заступник начальника управління – начальник відділу

Погорілко Оксана Іванівна

тел. (032) 2613004

факс (032) 2613055

e-mail: oksana.pohorilko@gmail.com,

urtik@loda.gov.ua

3

Головний спеціаліст

Гель Ярина Валеріївна

тел./факс (032) 2613055,

e-mail: yaryna.hel@gmail.com, urtik@loda.gov.ua

4

Головний спеціаліст

Мерйо Ольга Романівна

тел./факс (032) 2613528, e-mail: urtik@loda.gov.ua

5

Головний спеціаліст

Табака Наталія Михайлівна

тел./факс (032) 2613528, e-mail: natalya.tabaka@ukr.net, urtik@loda.gov.ua

6

Провідний спеціаліст

Хрущ Галина Іванівна

тел./факс (032) 2613055,

e-mail: urtik@loda.gov.ua

Відділ розвитку курортів та готельного господарства

7

Начальник відділу

Климкович Юрій Богданович

тел./факс (032) 2613055, e-mail: klym1986@gmail.com, urtik@loda.gov.ua

8

Головний спеціаліст

Деревянко Юрій Ігорович

тел./факс (032) 2613055,

e-mail: urtik@loda.gov.ua

9

Головний спеціаліст

Ковч Андрій Богданович

тел./факс (032) 2613055,

e-mail: urtik@loda.gov.ua

10

Провідний спеціаліст

Доманська Лариса Олегівна

тел./факс (032) 2613078,

e-mail: urtik@loda.gov.ua

Основними завданнями Управління є: реалізація державної політики у сфері туристичної, екскурсійної, санаторно-курортної та рекреаційної діяльності у Львівській області, забезпечення прав громадян на відпочинок, охорону здоров’я, раціональне використання туристично-рекреаційних ресурсів, залучення інвестицій у сферу туризму та курортів, пропаганда та популяризація вітчизняного туристичного продукту серед вітчизняних та іноземних громадян тощо.

Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації розробило “Програму розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 – 2013 роки”. Основна мета програми – формування на території регіону високоефективної туристичної індустрії відповідно до міжнародних вимог, яка дала б змогу задовольнити потреби в туристичних послугах як вітчизняних, так і іноземних туристів та гостей Львівщини. Створення такої системи забезпечить зріст надходжень до державного та місцевих бюджетів, притоки іноземного капіталу, приріст робочих місць в регіоні, а також збереження і раціональне використання природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу регіону.

Стратегічні напрямки “Програми розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 – 2013 роки”:

1. Створення сприятливих умов для ефективного управління туристичною галуззю.

2. Формування та утвердження туристичного бренду Львівщини на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.

3. Створення та вдосконалення туристичної інфраструктури до світового рівня.

4. Підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін досвідом.